Hoe ga je om met verzuim door privéproblemen?

Empty desk verzuim

Ziekmeldingen komen vaak niet voort uit medische klachten, maar vanwege privéproblemen, financiële problemen en overbelasting op het thuisfront. Volgens de Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB) zou dit kunnen gaan om 70 tot 80 procent van de gevallen.

 

Dit soort ziekmeldingen zijn vaak te voorkomen door bepaald gedrag op tijd te signaleren. Vaak zijn er vroege signalen waar leidinggevenden op in kunnen spelen: werknemers nemen vaker vrij of zijn snel afgeleid op het werk.

 

Maar wat als het al te laat is, en de werknemer zich al regelmatig ziek meldt vanwege problemen thuis?

 

“Het heet niet voor niets 'ziek melden'. Dus zolang jouw temperatuur onder de 40 graden is en je in staat bent om te bewegen, verwacht ik je op het werk. Privéproblemen? Heel vervelend voor je, maar ik zou zeggen ‘los het op’. En in je eigen tijd, dat spreekt voor zich.”

 

Een gesprek tussen werkgever en werknemer uit de vorige eeuw? Wij vrezen van niet. Misschien drukt men zich tegenwoordig iets voorzichtiger en diplomatieker uit, maar deze opvatting heerst alom.

 

Onze vraag aan deze werkgever luidt of hij denkt dat het helpt. Of hij denkt dat het verzuim voorkomt of doet afnemen. Of hij denkt dat zijn werknemer zich opeens een stuk beter voelt. Of de arbeidsvreugde toeneemt en de productiviteit navenant. Of hij denkt dat het zijn werknemer na zijn positief geladen aansporing zal lukken om zijn privéproblemen van de een op de andere dag te laten verdwijnen als sneeuw voor de zon?

 

Deze werkgever (en u mogelijk ook) hoeft het niet met ons eens te zijn, maar wij zeggen dat deze aanpak alleen verliezers oplevert. De aanpak van Get in Charge daarentegen levert winnaars op. Aan beide kanten. Die handdruk, die komt er!