Training medezeggenschap

Een training op maat voor een positieve boost in het OR

Hoe maak je het ondernemingszeggenschap eenvoudig, doeltreffend en niet onbelangrijk… leuk?

Onze training in medezeggenschap bevat verschillende modules waarbij je als OR:

– Zowel individueel als een collectief alle mogelijkheden benut;
– Efficiënt en met kortere lijnen met elkaar samenwerkt;
– De meetings optimaliseert voor een efficiënte en LEUKE samenwerking 😉

Met onze belofte: na deze training krijgt het OR van jouw bedrijf meer regie over zijn rol in het medezeggenschap.

De WOR: don’t worry, be happy

De Wet Op Ondernemingsraden, kortweg de WOR. Taaie, droge kost? Ingewikkeld? Valt best mee hoor! Na het volgen van onze module weet je hoe je plezier kunt beleven aan de WOR.

 

Introductie Medezeggenschap

Daar sta je dan. Kandidaat gesteld én, oh jee, gekozen. Waar heb je eigenlijk ja tegen gezegd? Waarin ben je terecht gekomen? En hoe ga je ervoor zorgen dat je vanaf het begin volwaardig meedoet? Wij helpen je snel op weg!

Groepsdynamiek/Teamwork

Een bont gezelschap, zo’n OR. De leden komen vanuit alle hoeken en gaten van de onderneming. Vaak met een ‘eigen’ achterban en ambitie. Van jong en net in dienst tot eh, ervaren en bijna met pensioen. Extraverte en introverte types. Hoe zorg je ervoor dat iedereen tot zijn recht komt? En hoe smeed je er zo snel mogelijk een hecht team van? De oefeningen in deze module leggen daarvoor een stevige basis!

 

Informatierecht

Zonder informatie tast de OR in het duister. Hij heeft recht op informatie, maar wat zijn de mogelijkheden en beperkingen in het verkrijgen van informatie van bestuurder? En hoe bepaal je of wat je krijgt klopt en volledig is? Hoe stel je de juiste vragen? In deze module geven wij het juiste antwoord;-)

Adviesrecht

Het klinkt zo vrijblijvend, ‘advies’. Op welke manier kun je ervoor zorgen dat jouw advies impact heeft? Wij adviseren je natuurlijk om onze module te volgen, maar wat leer je dan? We gaan in op het adviesrecht: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen in het kader van de WOR? Maar we gaan ook aan de slag met, zeg maar het idee van adviseren. Vanuit een ander gezichtspunt geven we meer inzicht in het begrip.

 

Gespreks- en vergadertechniek

Aan alles komt een einde. Ook aan de beschikbare tijd voor overleg. Hoe haal je als groep het meeste rendement uit een vergadering? Geef ons een uur en we weten zeker dat je daar uren mee wint!

Verzuim zonder stress

Uitval van medewerkers is vervelend. Voor de medewerker en de onderneming. Verzuim kent vele oorzaken, die zich niet beperken tot wat er in de onderneming gebeurt. Een ding is zeker: je moet er iets mee. Welke rol kan de OR spelen ten aanzien van dit onderwerp?

 

ARBO

(arbeidsomstandigheden wet)

Goede arbeidsomstandigheden zijn van essentieel belang. Veilig en prettig werken, kwaliteit, productiviteit. Je kunt het zo gek niet bedenken of de arbeidsomstandigheden hebben er invloed op. De OR heeft op zijn beurt invloed op de arbeidsomstandigheden. Het instemmingsrecht van de OR is hierbij van toepassing. Is de OR voldoende betrokken en staan de neuzen dezelfde kant op?

Dagelijks bestuur (DB)

De OR kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter die de OR in rechte vertegenwoordigen. Wellicht ook nog een secretaris. En samen met de ambtelijk secretaris vormen zij het dagelijks bestuur van de OR. Het dagelijks reilen en zeilen van de OR ligt veelal in handen van het DB. Eerste aanspreekpunt voor de bestuurder. Het DB zit dicht bij het vuur. Maar wordt de OR daar warm van? in deze module gaan we daar dieper op in. We brengen de valkuilen in kaart en reiken oplossingen aan.

 

OR & vakbond

De kaders van de rol van de OR en die van de vertegenwoordiging van de werknemers (vakbond) zijn soms niet altijd even helder. Wie doet wat en waarom? Sommige ondernemingen ‘passeren’ de vakbond (-en) inmiddels bij het afsluiten van arbeidsvoorwaarden. Gezond of ongezond? Ook bij kleinere onderwerpen ontstaat soms discussie over bevoegdheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling. Waar leidt dat toe? Een lachende derde?

Waar twee vechten om een been gaat een derde ermee heen? Het is zinvol om daar eens goed over na te denken. Wij kiezen liever voor ‘eendracht maakt macht’. En daarvoor hoeft het echt niet ‘twee handen op een buik’ te zijn…

Wat ter tafel komt (WTTK)

Onze ervaring is dat gedurende de trainingen naar aanleiding van de onderwerpen bepaalde actuele zaken ter sprake komen. Een goede training is dynamisch en levert on the spot ideeën en vragen op. Het is zonde om daar niet direct iets mee te doen. Om deze zaken met elkaar te kunnen bespreken reserveren wij hier graag wat tijd voor in de vorm van deze module.

Ambtelijk Secretaris Notulist of Visionair 2

Onze modules zijn altijd up to date: de meest recente wetgeving en inzichten ‘uit het
veld’ zijn altijd verwerkt.
Koppeling met een (actuele) case die bij de OR speelt voegt iets extra’s toe aan een
training. Zonder enige schroom durven wij te zeggen, dat het verbinden van theorie en
praktijk een van onze sterke punten is. We ontrafelen (complexe) vraagstukken en
komen samen met de klant tot een praktische aanpak die voor iedereen goed te volgen
is.

De modules zijn ontwikkeld in overleg met- en op aanvraag van onze cliënten.
Daar wij de mening zijn toegedaan dat het altijd ( nóg ) beter kan staan wij open voor
suggesties en zullen in eerste instantie vanuit de behoefte van onze cliënt invulling
trachten te geven aan de trainingen.

Het spreekt voor zich dat al hetgeen met elkaar getafeld wordt binnen de
vertrouwelijkheid van het betreffende collectief en deelnemende trainer(s) valt.