Medezeggenschap nieuwe stijl

Medezeggenschap Get in Charge

We lezen geregeld artikelen over nieuwe vormen van medezeggenschap. In verschillende organisaties is men bezig om in de praktijk uit te vinden of medezeggenschap ook anders en beter kan.

 

Met een bestuurder die van nature het belang van medezeggenschap onderkent en erkent kan een alternatieve manier van medezeggenschap prima werken. Er zijn echter ook bestuurders die de stok van de WOR achter de deur nodig hebben om hun verplichtingen op het gebied van medezeggenschap na te komen.

 

Tenslotte zien we ook steeds vaker dat bedrijven in buitenlandse handen enige moeite lijken te hebben met de Nederlandse medezeggenschap. Nadenken over andere vormen van medezeggenschap is prima en vaak is de praktijk de enige manier om uit te vinden of het werkt. Besef wel dat er binnen de kaders van de WOR ook voldoende ruimte is om medezeggenschap op een eigentijdse en effectieve manier vorm te geven!