Ambtelijk Secretaris: Notulist of Visionair? Terugblik Themabijeenkomst

Op een frisse, zonnige woensdagmiddag verzamelde een groep ambtelijk secretarissen zich op onze uitnodiging voor een goed gesprek over hun vak. De werktitel van de bijeenkomst bleek prikkelend genoeg om de discussie snel op gang te krijgen.

Ambtelijk Secretaris Notulist of Visionair 2Belangrijk fundament voor het functioneren van medezeggenschap

De eerste conclusie, door iedereen onderschreven, luidde dat de ambtelijk secretaris beide is. Het praktische, dagelijkse handwerk is belangrijk. Voorbereiding en verslaglegging van overleggen, correspondentie, agendabeheer en procesbewaking: de ambtelijk secretaris doet het. Hiermee legt hij of zij een stevig en betrouwbaar fundament voor het functioneren van medezeggenschap.

 

Tegelijkertijd fungeert de ambtelijk secretaris als sparringpartner voor de OR en zijn dagelijks bestuur. Is met name voor beginnende OR-leden een steun en toeverlaat, helpt hen om thuis te raken in de materie en de gang van zaken. Onderhoudt contact met management en achterban. Waarbij iemand de vraag ‘van wie is de ambtelijk secretaris?’ stelde. Van de OR? Van het bedrijf? Aan wie legt hij of zij verantwoordelijkheid af? Hoe zit het met loyaliteit? Voer voor discussie, waarvan de uitkomst onder meer luidde dat de kosten van het aanstellen van een ambtelijk secretaris voor rekening van de ondernemer komen, maar dat de werkzaamheden primair ten behoeve van de OR verricht worden.

 

Ambtelijk Secretaris Notulist of Visionair 5

Ambtelijk secretaris: een eenzaam vak?

Iedereen was het er tenslotte vooral over eens, dat het vak van ambtelijk secretaris bijzonder is. In veel organisaties is de ambtelijk secretaris de enige functionaris die zich professioneel bezighoudt met medezeggenschap. Het maakt de functie, of rol zo je wilt, uniek. In het gesprek kwam naar voren dat het soms een eenzaam bestaan is……daarom is het zo waardevol (en gezellig;-)), om met vakgenoten samen te komen en van gedachten te wisselen.

 

Houdt onze website in de gaten voor de volgende themabijeenkomst!

We kijken terug op een geslaagde middag, waar met veel beleving over het vak van ambtelijk secretaris gesproken is. Uiteraard horen we graag ook uw mening over het belang van de ambtelijk secretaris met betrekking tot het medezeggenschap. Voor herhaling vatbaar dus, houdt onze website in de gaten voor de volgende gelegenheid!